ÅRSMELDING 2010 NARVIK BLUESKLUBB

Narvik bluesklubb ble offisielt stiftet 15. juni 2010 av en gjeng blues entusiaster. Interim styret har bestått av Freddy Ivers (leder), Kjell-Olav Ravn (kasserer), Kjartan Edvardsen, Ketil Schjødt, Runar Sollie og Trond Paasche. Av private årsaker måtte Kjartan Edvardsen trekke seg fra styret og inn kom Tina Bøhler Seines. Tina tilredte sitt styreverv som sekretær den 8. november 2010. Styret har avholdt 5 styremøter i perioden.

Klubben er medlem av Norsk Rockforbund, Norsk Blues Union og Blues I Nord. Pr i dag har klubben 178 medlemmer og den har avholdt 4 klubbkonserter der konserten med Matyas Pribojszki band var et samarbeid med Narvik Jazzklubb.

Klubbens åpningskonsert var en knallsuksess der byens lokale bluesartister stilte opp gratis til inntekt for klubbkassa. Bjerkvik lyd stilte med lyd og lydmann, også dette gratis. Denne kvelden dannet grunnlaget for en god økonomi i klubben. Vi retter en stor takk til alle som bidrog på arrangementet.

Klubben var også representert på årsmøtet til Norsk bluesunion i Bergen. Dette ble avholdt i oktober 2010.

Narvik bluesklubb har fått en fin start. Konsertene har fått mye flott omtale i media og gode tilbakemeldinger fra artister og publikum. Dette lover godt for den videre vei. Det kan nevnes at klubben også har fått en lokal kulturpris.

Klubben har avtale med konsertscener som Kroa på Grand og Mørkholla på Narvik Kulturhus. Vi har også muligheten til å arrangere konserter på Telegrafen.

Narvik bluesklubb har vedtatt å satse på ungdommene i byen. Det nye styret vil få oppgaven med å meisle ut en plan på hva dette arbeidet skal innebære og på hvilken arena denne satsinga skal foregå. Så langt har ungdomsband spilt på våre konserter, enten som støttekonsert eller support for tilreisende artister. Målet er å gi ungdommene en ny arena å spille på samt gi ungdommen innspill i forhold til inspirasjon og motivasjon.

Narvik bluesklubb finnes på Facebook. I tillegg er klubbens hjemmeside på www.narvikblues.no under etablering.

Vårens konsertprogram er godt i gang og klubben skal ha eget arrangement under Vinterfestuka. Klubben går en spennende tid i møte med mange ideer, noen fremtidsdrømmer og store utfordringer. Det nye styret vil få mye å jobbe med men kan trøste seg med at det allerede er lagt et godt grunnlag for den videre driften.

For interimstyret i Narvik Bluesklubb
Freddy Iversen
leder

ÅRSMELDING 2011 NARVIK BLUESKLUBB

Narvik bluesklubb ble offisielt stiftet 15.juni-2010. Det betyr at vi nå har vært igjennom vårt første hele år som bluesklubb i Norsk blues union. 2011 har vært et strålende år for Narvik bluesklubb med mange flotte konsertopplevelser, endel positive avis oppslag og et medlems blues cruise til Sementblues festivalen som det enda snakkes om.

Narvik Bluesklubb har nå 86 medlemmer, og styret har i denne perioden bestått av:
Freddy Iversen, leder
Kjell-Olav Ravn, kasserer og bookingansvarlig
Tina Bøhler Seines, sekretær og nettsideansvarlig
Terje Kristiansen, sponsorkontakt
Trond Paasche, styremedlem

Anne Dølør, vara
Runar Sollie, vara

Styret har hatt mange styremøter der man har diskutert saker i hyggelig sosialt fellesskap. Trond Paasche flyttet fra byen i høst og avsluttet sitt styreverv i Narvik bluesklubb før årsmøtet. Vi takker ham for strålende innsats og mange hyggelige stunder. Anne Dølør har fungert som fast styremedlem etter at Trond flyttet.

Narvik bluesklubb ble av årsmøtet i Blues I Nord, tildelt arrangementet NNM i blues -2012. En egen komite er satt ned for å planlegge og gjennomføre dette arrangementet. Komiteen består av styret samt Ketil Schjødt og Ståle Olsen.

Av konserter vi har avholdt kan nevnes Vidar Busk (Nor), Bob Brozman (US), Joanne Shaw Taylor (Eng), Hans Bollandsås (Nor), Daryl Mcdade (US) og Mighty Marith and her Mean Men (Nor).

I tillegg arrangerte vi sammen med Verdensteateret, en workshop for unge musikere med Bob Brozman.

Vi må heller ikke glemme vårt «Høstblues» arrangement der 8 lokale band stilte opp gratis til inntekt for Narvik Bluesklubb. Byen har mange flotte artister, noen unge og noen «litt eldre». Vi håper noen av byens artister melder seg på NNM i blues.

Vi har også fått designet egne t-skjorter og de er tilsalgs i vår nye web shop sammen med andre artikler. Sortimentet blir nok utvidet etterhvert. Vi har egen hjemmeside på www.narvikblues.no og egen gruppe på den populære Facebook portalen.

Narvik bluesklubb har hatt fast konsertlokale på Rallar`n pub & kro. Begge parter har nå blitt enige om å avslutte dette samarbeidet. Kroa passer ikke lenger som konsertlokale for oss. Vi har nå vært i kontakt med driverne på Malmen og det ser ut som at dette blir vår nye konsertscene.

Vi står nå foran en stor utfordring som arrangør av NNM i Blues-2012. Dette arrangementet avholdes 21 april i Narvik. Styret har nedsatt en egen komité som jobber med NNM-2012. Dette er spennende og vil forhåpentligvis profilere klubben enda mer i Narvik & omegn.

ÅRSMELDING 2012 NARVIK BLUESKLUBB

Narvik bluesklubb ble offisielt stiftet 15.juni-2010. Det betyr at vi nå har vært igjennom vårt andre hele år som bluesklubb i Norsk Bluesunion. 2012 har vært et aktivt år for Narvik bluesklubb med mange flotte konsertopplevelser, endel positive avis oppslag og ikke minst gjennomføringen av vårt hittil største arrangement: Nord-Norsk Mesterskap i Blues.

Narvik Bluesklubb har nå 70 medlemmer, og styret har i denne perioden bestått av:

Kjell-Olav Ravn, leder og bookingansvarlig
Ståle Olsen, kasserer
Tina Bøhler Seines, sekretær og nettsideansvarlig
Terje Kristiansen, sponsorkontakt
Anne Dølør, styremedlem
Berit Andreassen, vara
Alan Martinussen, vara

NNM i Blues

Dette er det hittil største arrangementet i Narvik Bluesklubbs 2 årige historie.

Planleggingen av arrangementet startet et halvt år før arrangementet gikk av stabelen 21. april. Det ble satt ned en egen arrangementskomite hvor styret og en del andre medlemmer av klubben var aktive deltakere. Vi startet med å innhente opplysninger, budsjett, regnskap og gode råd fra tidligere arrangører av NNM i Nord. Dette viste seg å være vanskeligere enn vi hadde håpet på, men vi fikk etterhvert så pass på plass at vi så oss i stand til å sette opp et budsjett og å utforme søknader til der hvor vi kunne hente økonomisk støtte til arrangementet.

Vi utarbeidet informasjonsskriv (se andre vedlegg) beregnet for potensielle deltakere i konkurransen, og sendte dette ut til samtlige bluesklubber i Nord-Norge og til samtlige videregående skoler med musikklinje i landsdelen. I tillegg spredte vi det glade budskap overalt hvor vi kunne komme på både skriftlig og muntlig.

Rekrutteringsarbeidet ga resultater, vi fikk mange påmeldinger. For å kunne gjennomføre arrangementet innen rimelig tid, måtte sette et tak på antall deltakerband. Dette førte til at vi måtte si nei til noen band. Vi brukte Unionscupens kriterier til hjelp i utvelgelsen. Vi tok dette opp med de aktuelle bandene og møtte stor forståelse for våre valg.

Landsdelen er geografisk et stort område, og selv om det ikke lyktes oss å få deltakere fra Finnmark fylke, var den geografiske spredningen på deltakende band stor. Vi hadde deltakere fra Tromsø, Melbu, Stokmarknes, Langøya i Hadsel, Narvik, Fauske, Hattfjelldal og Mo i Rana. I tillegg spilte fjorårets vinnere av NNM, Arctic Breeze fra Mosjøen.

Vi fikk økonomisk støtte fra alle vi søkte, men beløpene var lavere enn det vi håpet på så vi måtte redusere kostnadene kraftig, samtidig som vi måtte se oss om etter andre inntektskilder. Løsningen ble salg av sponsorpakker til det lokale næringsliv, og et lotteri under selve arrangementet. Premien i lotteriet var en flott gitarforsterker som vi fikk gratis fra en musikkforretning i Harstad.

Selve arrangementet var svært vellykket. Nivået på bandene var høyt, og dommerne hadde ingen enkel oppgave når de skulle kåre vinnerne. I tillegg var det god lyd både på scene og i lokalet ellers.

Deltakerne ga oss ros for god planlegging, god informasjon i forkant og under arrangementet, gode overnattingsfasiliteter og en trivelig backstage med god plass til både deltakere og deres instrumenter og utstyr. Her var det fri tilgang på brus og mineralvann, frukt, snacks og sjokolade.

Etter selve konkurransen spilte et lokalt band, forøvrig et av de vi måtte si nei til som deltakere.

Det økonomiske resultatet kunne vært bedre, vi fikk blant annet ikke råd til å støtte vinnerne med reisepenger til Notodden, men vi kom i mål uten å ha arge kreditorer på nakken.

Selv om vi i ettertid ser at vi kunne gjort en del ting enda bedre, er vi godt fornøyd med planlegging og gjennomføringen av arrangementet.

Konserter

Vi har arrangert konserter med: Vidar Busk & his Bubble of Trouble, Yngve & his Boogie Legs, Blå Companiet og Mighty Marith and her Mean Men.

I tillegg arrangerte vi sammen med Verdensteateret, en Leadbelly tributekonsert med Daniel Eriksen & Stig Sjøstrøm. Selv om konserten var på ungdommens hus, var den åpen for alle.

Sammen med Narvik Jazzklubb arrangerte vi en konsert med Stefan Sundstrøm og Æ.

Vi må heller ikke glemme vårt «Høstblues» arrangement der 4 lokale band stilte opp gratis til inntekt for Narvik Bluesklubb. Byen har mange flotte artister, noen unge og noen «litt eldre».

Vår hjemmeside på www.narvikblues.no og vår gruppe på Facebook har blitt flittig brukt i markedsføringen av våre arrangement, i tillegg til tradisjonell plakatopphenging.

Vi har byttet konsertlokale fra Rallar`n pub & kro til Malmen som nå er vår nye konsertscene. Selv om vi har fått mye ros for alle våre konserter, har besøkstallene på mange av våre konserter dessverre vært for lave.

Narvik 28. februar 2013
Kjell-Olav Ravn

ÅRSMELDING 2014
NARVIK BLUESKLUBB
Narvik Bluesklubb har nå &·l medlemmer, og styret har i denne perioden bestått av:
Leder: Ketil Schjødt
Kasserer: Kjell Olav Ravn
Styremedlem: Einar Bruvold
Styremedlem: Anne Dølør
Styremedlem: Terje Kristiansen
Varamedlemmer: Berit Andreassen og Alan Martinussen
2014 ble et ganske aktivt år for Narvik Bluesklubb. Etter å ha inngått leieavtale med
Narvik kulturhus/Mørkhalla, arrangerte vi 5 konserter der. Disse var: Blårøyk, Geir
Bertheussen Blues Express, BlåCompaniet, Marcus Løvdal Band og ReLoaded.
Publikumsoppmøtet på disse varierte fra 35 – 60 personer.
I tillegg til arrangementene i Mørkhalla arrangerte vi Bluescruise på Narvik havn 28.
juni. Barrellhouse fra Tromsø ble booket i samarbeid med Vinterfestuka.
Arrangementet var særdeles vellykket med ca. 70 personer om bord og cruiset gav et
pent overskudd.
Vi inngikk i 2014 en sponsoravtale med Signal Bredbånd i Bodø som gav oss kr.
10.000,- (det samme beløpet vil vi også få inneværende år).
Klubben fikk dessuten laget en scenebanner av Solhaugen videregående.
Det er avholdt fem styremøter.

Årsmelding 2015

 

NARVIK BLUESKLUBB

STYRE 2015
– KJELL OLAV RAVN
– RONNYOLSEN
– EINAR BRUVOLD
– NILS RAGNAR JENSEN
– ANNE DØLØR, ,BERIT ANDREASSEN, ALAN MARTINIUSSEN.

Årsmøte i klubben ble avholdt 26,02 PÅ Scandic.
Våren var rolig for klubben, og første konsert ble avholdt
29 mai.
Det ble totalt 3 konserter i regi av klubben i 2015.
– WINTERS BLUE GROOVE i mai.
– KJARTAN & SØNN/ THE HOUNDDOGS (Dobbelkonsert) i september
– BILL BOOTH, PÅ Narvikguten Pub. 27 november.
Oppmøte har variert fra ca 15 – 65 publikumere.
Signal bredbånd fortstetter å støtte oss med kr 10 000,-.

Styret har egen facebook side som vi prøver å bruke
aktivt til informasjon og diskusjoner.
Totalt har styret hatt 4 møter.

REF EINAR.

ÅRSMELDING 2016 NARVIK BLUESKLUBB

Styre 2016

Tina Wøltjen                      –              leder

Nils Ragnar Jensen          –              styremedlem

Ketil Schjødt                      –              styremedlem / kasserer

Einar Bruvold                    –              medlem / sekretær

Ronny Olsen                      –              medlem

Hans Ferhagen                  –              vara

Lars Kufaas                         –              vara

 

Årsmøte 14.03.16 avholdt på Scandic

Vi lanserer eBillett til våre konserter

Ny hjemmeside lanseres

Nye samarbeidspartnere

 • Enter Bar, nytt konsertlokale
 • Scandic
 • Rombak Pukkverk
 • Signal

Søknad sendt Norsk Kulturråd pålydende 90.000, og fikk avslag

Totalt 5 konserterarrangementer i 2016

 1. februar Blues Cabaret i samarbeid med kulturhuset
 2. februar BB Queen
 3. september BB Queen
 4. oktober Daniel Eriksen
 5. november Illbata Boogie Band

Det er i 2016 avholdt:

 • 8 styremøter
 • 1 bookingmøte

Årsmelding 2017, kommer snart.

nike air max günstig